Gratulacje dla Marzeny Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu im. M. Kopernika


Gratulacje
W sposób nietypowy, bo online wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników ochrony zdrowia zdrowia. W tym roku przyznano jedną nagrodę główną, którą otrzymała Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w Szpitalu im. M. Kopernika, WYKŁADOWCA naszej Uczelni.
Cóż powiedzieć … z całą pewnością dokonano najlepszego możliwego wyboru. Wspaniały, uczynny człowiek, Kobieta z pasją, misją i wrażliwością. Jesteśmy dumni, że jest częścią naszej społeczności akademickiej.
“Wyrażamy swoją wdzięczność osobom, które nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale również serce, swoją wrażliwość i empatię darują nam, gdańszczankom i gdańszczanom. Ostatnie pół roku uświadamia nam, jak bardzo potrzebne jest ludzkie podejście do służby zdrowia. Mam głębokie przekonanie i wiarę, że polska służba zdrowia jest silna siłą konkretnych pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych. Siłą konkretnych osób pracujących na froncie walki z chorobami. To nie jest nagroda za osiągnięcia naukowe, ale właśnie za otwarte serce, które nagrodzeni mają dla swoich podopiecznych, ludzi w potrzebie. I za to dziękuję – mówiła podczas wręczenia nagród Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.”
Sylwetka Laureatki’ 2020
Marzena Olszewska-Fryc – magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie epidemiologii, rekomendowana przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. M. Kopernika oraz grupę pacjentów, staż pracy 35 lat, obecnie dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w szpitalu im. M. Kopernika; od lat mocno się angażuje w działania na rzecz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, także przez działania w zakresie dokształcania i podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego; głęboko zaangażowana we współpracę z Hospicjum Domowym dla Dzieci, pomagając w akacjach charytatywnych oraz we współpracę z Hospicjum im. Dudkiewicza; opracowała i prowadzi szkolenia i praktyki szpitalne dla wolontariuszy; w roku 2019 otrzymała wyróżnienie wolontariusza roku od Fundacji Hospicyjnej; organizatorka licznych i ważnych akcji wolontarystycznych (w tym „wolontariatu szpitalnego”, za co Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał wyróżnienie „Zdrowy Samorząd”), także obecnie – w okresie walki z pandemią Covid- 19; wykładowca wydziału pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie; organizatorka licznych konferencji szkoleniowych dla środowisk medycznych; inicjatorka i organizatorka prozdrowotnych festynów rodzinnych.