Będąc nadal zaangażowani w oddolną akcję SILNI RAZEM❗️ w ten trudny czas związany ze stanem epidemii pokazuje, jak wiele dobra w nas drzemie i że potrafimy działać wspólnie.? ➡️Wczoraj, 29.04.2020 przedstawicielka PSW w Kwidzynie mgr Hanna Krajnik odwiedziła Specjalistyczny Szpital w Kościerzynie.

Dzięki naszym stałym darczyńcom oraz studentom Wydziału Ekonomii obdarowany został Zespół Specjalistycznego Szpitala w Kościerzynie. Otrzymane wsparcie przekazane zostało na ręce Pani Prezes mgr Marzeny Mrozek oraz Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Marzeny Barton. Pani Prezes Szpitala za pośrednictwem mgr Hanny Krajnik przekazała serdeczne podziękowanie dla darczyńców, społeczności Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie oraz studentom PSW za ogromne zaan­gażowanie społeczne i poczu­cie, że razem wal­czymy w tej samej sprawie. Ta pon­ad­prze­ciętna, bezinteresowna akcja niesienia pomocy przez Naszą Uczelnię w przekazaniu produktów żywnościowych, słodyczy i artykułów biurowych bardzo pomaga Służbie Zdrowia w aktu­al­nej sytu­acji. Możemy dzięki temu wyrazić nasze uznanie dla personelu Szpitali, a te wszys­tkie dary noszą w sobie pozytywną energię wielu ludzi, dając nadzieję i poczu­cie wspólnoty – z Zespołem Pracowników Służby Zdrowia. Nasze hasło tylko – ❤❤❤ SILNI RAZEM❗️ ❤❤❤