Wydawnictwo „MŁODZI NAUKOWCY” oferuje aktualnie nabór artykułów do monografii (ISBN, 5pkt), której planowana publikacja nastąpi w maju 2021. Tematyka prac obejmuje: nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne.

Wszystkich chętnych Wydawnictwo prosi o nadsyłanie w wiadomości mailowej na adres: wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com a, w tym:
– plik pracy spełniającej wymogi redakcyjne
– wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie autora
– dane dwóch proponowanych recenzentów (stopień naukowy, imię, nazwisko, afiliacja adres mailowy)
– dopisek w treści wiadomości “PUBLIKACJA DODATKOWA”
– dane do wystawienia faktury lub rachunku.

Koszt jednej pracy to 210zł (brutto).
W przypadku chęci zakupu wydania drukowanego Wydawnictwo prosi o taką informację w wiadomości przesyłając pliki (koszt książki to 50zł brutto)


Wymogi Redakcyjne


Oświadczenie autora

Więcej informacji na stronie: http://www.mlodzinaukowcy.com/Konferencja,392.html