Adres:

Wydawnictwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Osoby do kontaktu