Adres:

Wydawnictwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Osoby do kontaktu

dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW
email: k.strzala@psw.kwidzyn.edu.pl