Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że za zgodą Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położonych wydłużamy okres rekrutacji dla pielęgniarek i położonych na kurs specjalistyczny pt. Wywiad i badanie fizykalne (nr edycji WBF/2/2022) do dnia 03.12.2022 r. !!!

Kurs jest skierowany dla pielęgniarek i położonych z powiatów (Okręg 9): chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, Gdańsk.

Uczestnikami kursów mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych w Gdańsku, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

Rekrutacja do kursu odbywać się będzie zarówno drogą elektroniczną (I etap)
z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK-https://smk2.ezdrowie.gov.pl), jak
i tradycyjną (II etap) i będzie prowadzona do dnia 03.12.2022 r.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kursach zobowiązani są zarejestrować się na wybraną edycję kursu w SMK (nr edycji WBF/2/2022), a także dostarczyć do punktu rekrutacyjnego
w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku (Organizator kursu), ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

1.Formularz zgłoszeniowy.

2.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu.

5.Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (jeśli dotyczy).

6.Oświadczenie o uczestnictwie w jednej edycji jednego kursu.

7. Umowa uczestnictwa w projekcie dla osoby fizycznej

lub
7. Umowa uczestnictwa w projekcie z pomocą de minimis (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek
i Położonych, który udostępniamy poniżej.

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które dotyczą zasad zapisywania się na powyższe kursy specjalistyczne:

            lub

Udział w kursach jest bezpłatny! Zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Link do strony projektu: https://nipip.pl/projekt/

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, jest finansowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.