W dniach od 05 – 07.05.2017 odbył się wyjazd integracyjny w Kołodziejach Koła Naukowego NursMed

W dniach od 05 – 07.05.2017 odbył się wyjazd integracyjny w Kołodziejach Koła Naukowego NursMed. Na kolacje zostali zaproszeni wykładowcy PSW oraz studenci . Omówiono dotychczasowe działania koła jak również plany na kolejny rok akademicki. W oficjalnej części wieczoru odbyło się wręczenie koszulek promujących NursMed. Kolejne dni upłynęły w klimacie sportowo-rekreacyjnym. Spotkanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz sponsorom Medical Representitve ConvaTec, Paul Hartmann Polska, Genexo, za które pięknie dziękujemy!