erasmus 30lat

Zaproszenie do realizacji wyjazdów w ramach programu Erasmus+

W nadchodzącym roku akademickim, tak jak co roku chciałabym zachęcić naszych STUDENTÓW oraz KADRĘ AKADEMICKĄ i ADMINISTRACYJNĄ do realizacji wyjazdów mobilnościowych w ramach programu Erasmus+. Oferta wyjazdów oraz zawartych umów partnerskich jest bardzo szeroka, rok do roku coraz bardziej atrakcyjna, moim skromnym zdaniem.

erasmus 30lat

W roku akademickim 2018-2019 możliwe są wyjazdy kadry akademickiej oraz administracyjnej do następujących państw w ramach umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus + KA107:

1. Gruzja – 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych;
2. Kosowo – 2 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
3. Ukraina – 1 w celach szkoleniowych;
4. Uzbekistan – 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych;
5. Albania – 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 1 w celach szkoleniowych;
6. Algieria – 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 3 w celach szkoleniowych;
7. Bośnia i Hercegowina – 1 w celu realizacji zajęć dyd.; 1 w celach szkoleniowych;
8. Jordania – 2 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
9. Liban – 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 2 w celach szkoleniowych;
10. Palestyna – 4 realizacji zajęć dydaktycznych; 4 w celach szkoleniowych;
11. Serbia – 1 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 1 w celach szkoleniowych;
12. Syria – 3 w celu realizacji zajęć dydaktycznych; 3 w celach szkoleniowych

Dodatkowo w ramach umowy KA103 możliwa jest realizacja wyjazdów mobilnościowych dla kadry akademickiej oraz administracyjnej zarówno w celach realizacji zajęć dydaktycznych, jak również szkoleniowych do krajów europejskich:
1. Realizacja zajęć dydaktycznych – 9 wyjazdów
2. Cele szkoleniowe – 12 wyjazdów

Ponadto w ramach realizacji programu Erasmus+ mamy także propozycję dla naszych STUDENTÓW. Niniejszym namawiam serdecznie studentów do realizacji zarówno studiów za granicą, jak również praktyk studenckich. W roku akademickim mamy możliwość sfinansowania następujących wyjazdów mobilnościowych dla studentów (wszystkich kierunków):
1. Studia w Jordanii (1 semestr) dla 2 osób;
2. Studia w państwie europejskim (1 semestr) dla 2 osób;
3. Praktyki studenckie w dowolnym państwie europejskim (od 3-12 m-cy) dla 30 osób.

Szczegółowa lista Partnerów naszej Uczelni znajduje się w biurze Erasmus+ (pokój nr 7). Służymy także wszelką pomocą w przygotowaniu wizyty. Grunt to pozytywne nastawienie, reszta jest do ogarnięcia!!!