Wykaz opłat dla kandydatów.

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

 STUDIA PODYPLOMOWE:

 

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września
Wysokość opłaty
100 zł

Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 8 rat:

Forma płatności Forma płatności z podziałem na ilość rat Termin płatności
opłata jednorazowa za cały rok
I rata
15 września br.*
opłata semestralna
I rata
15 września br. w semestrze zimowym*
II rata
15 lutego br. w semestrze letnim
opłata ratalna
I rata
do 15 września br.*
II rata
do 15 października br.
III rata
do 15 listopada br.
IV rata
do 15 grudnia br.
V rata
do 15 lutego br.
VI rata
do 15 marca br.
VII rata
do 15 kwietnia br.
VIII rata
do 15 maja br

 *Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 2.1 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 10 rat:

 

Forma płatności Forma płatności z podziałem na ilość rat Termin płatności
opłata jednorazowa za cały rok
I rata
15 września br.*
opłata semestralna
I rata
15 września br. w semestrze zimowym*
II rata
15 lutego br. w semestrze letnim
opłata ratalna
I rata
do 15 września br.*
II rata
do 15 października br.
III rata
do 15 listopada br.
IV rata
do 15 grudnia br.
V rata
do 15 stycznia br.
VI rata
do 15 lutego br.
VII rata
do 15 marca br.
VIII rata
do 15 kwietnia br.
IX rata
do 15 maja br
X rata
do 15 czerwca br

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatnośćz tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Tabela nr 3-  Opłaty z tytułu czesnego – studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Doradca zawodowy – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
3.600,00
3.600,00
3.600,00
Jednostkowo
3.600,00
2 x 1.800,00
8 x 450,00

Opłaty semestr: III

Opłata jednorazowa 4 raty
Kwota ogółem
1.800,00
1.800,00
Jednostkowo
1.800,00
4 x 450,00

 

Studia podyplomowe: Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej –
2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
2.800,00
2.800,00
2.800,00
Jednostkowo
2.800,00
2 x 1.400,00
8 x 350,00

 

 

Studia podyplomowe: Lider Biznesu i
Administracji– 4 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Jednostkowo
2.200,00
2 x 1.100,00
8 x 275,00

 

Opłaty semestr: III i IV

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Jednostkowo
2.200,00
2 x 1.100,00
8 x 275,00

 

 

Studia podyplomowe: Logistyka i transport – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
3.800,00
4.000,00
4.200,00
Jednostkowo
3.800,00
2 x 2.000,00
10 x 420,00

 

 

Studia podyplomowe: Psychologia sportu– 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
3.800,00
4.000,00
4.200,00
Jednostkowo
3.800,00
2 x 2.000,00
10 x 420,00