Zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


Wykaz opłat dla kandydatów.

Tabela nr 1 – Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

STUDIA I i II STOPNIA

 

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września
Wysokość opłaty
Okres obowiązywania
0 zł
od 1 kwietnia do 30 czerwca
85 zł
od 1 lipca do 31 lipca
85 zł
od 1 lipca do 31 lipca
85 zł
od 1 sierpnia do 31 sierpnia
Opłaty po zakończonym okresie rekrutacji
Wysokość opłaty
Okres obowiązywania
85 zł
od 1 października do 31 marca

*z możliwością przedłużenia na podstawie decyzji Senatu PSW

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od semestrów wyższych i dla wszystkich tych, u których zachodzi konieczność przeliczenia różnic programowych opłata wpisowa (rekrutacyjna) wynosi – 300 zł przez cały rok.

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe wynosi 100 zł przez cały okres rekrutacji.

 

Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności (wskazana w ujęciu całego roku akademickiego):

STUDIA I i II STOPNIA

 

Forma płatności Forma płatności z podziałem na ilość rat Termin płatności
opłata jednorazowa za cały rok
I rata
15 września br.*
opłata semestralna
I rata
15 września br. w semestrze zimowym*
II rata
15 lutego br. w semestrze letnim
opłata ratalna
I rata
do 15 września br.*
II rata
do 15 października br.
III rata
do 15 listopada br.
IV rata
do 15 grudnia br.
V rata
do 15 lutego br.
VI rata
do 15 marca br.
VII rata
do 15 kwietnia br.
VIII rata
do 15 maja br

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3 – Opłaty z tytułu czesnego z podziałem na wydziały, kierunki kształcenia- studia I i II stopnia:

STUDIA I STOPNIA

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kierunek: EKONOMIA 

I rok – (wszystkie kierunki i specjalności)

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.200,00
4.600,00
5.000,00
Jednostkowo
1 x 4.200,00
2 x 2.300,00
8 x 625,50

II i III rok –(wszystkie kierunki i specjalności)

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.400,00
4.900,00
5.200,00
Jednostkowo
1 x 4.400,00
2 x 2.450,00
8 x 650,00

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

 I rok

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.800,00
6.300,00
6.600,00
Jednostkowo
1 x 5.800,00
2 x 3.150,00
8 x 825,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
6.000,00
6.500,00
6.800,00
Jednostkowo
1 x 6.000,00
2 x 3.250,00
8 x 850,00

 III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
6.200,00
6.700,00
7.000,00
Jednostkowo
1 x 6.200,00
2 x 3.350,00
8 x 875,00

specjalność: pielęgniarstwo ogólne dla dyplomowanych pielęgniarek (I-III sem.)

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.200,00
5.700,00
5.900,00
Jednostkowo
1 x 5.200,00
2 x 2.850,00
8 x 737,50

Kierunek: POŁOŻNICTWO

 I rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.900,00
5.500,00
6.200,00
Jednostkowo
1 x 4.900,00
2 x 2.750,00
8 x 775,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.400,00
6.700,00
6.200,00
Jednostkowo
1 x 5.400,00
2 x 3.000,00
8 x 837,50

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.900,00
6.500,00
7.200,00
Jednostkowo
1 x 5.900,00
2 x 3.250,00
8 x 900,00

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

I rok

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.800,00
6.400,00
6.700,00
Jednostkowo
1 x 5.800,00
2 x 3.200,00
8 x 837,50

II rok

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
6.000,00
6.600,00
6.900,00
Jednostkowo
1 x 6.000,00
2 x 3.300,00
8 x 862,50

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
6.200,00
6.800,00
7.100,00
Jednostkowo
1 x 6.200,00
2 x 3.400,00
8 x 887,50

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne:

 I rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.400,00
4.800,00
5.000,00
Jednostkowo
1 x 4.400,00
2 x 2.400,00
8 x 625,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.600,00
5.000,00
5.200,00
Jednostkowo
1 x 4.600,00
2 x 2.500,00
8 x 650,00

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.800,00
5.200,00
5.400,00
Jednostkowo
1 x 4.800,00
2 x 2.600,00
8 x 675,00

Studia niestacjonarne:

 I rok

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.400,00
4.800,00
5.000,00
Jednostkowo
1 x 4.400,00
2 x 2.400,00
8 x 625,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.600,00
5.000,00
5.200,00
Jednostkowo
1 x 4.600,00
2 x 2.500,00
8 x 650,00

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.800,00
5.200,00
5.400,00
Jednostkowo
1 x 4.800,00
2 x 2.600,00
8 x 675,00

Kierunek: DIETETYKA

 

Studia stacjonarne:

 I rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.400,00
4.800,00
5.000,00
Jednostkowo
1 x 4.400,00
2 x 2.400,00
8 x 625,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.600,00
5.000,00
5.200,00
Jednostkowo
1 x 4.600,00
2 x 2.500,00
8 x 650,00

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.800,00
5.200,00
5.400,00
Jednostkowo
1 x 4.800,00
2 x 2.600,00
8 x 675,00

Studia niestacjonarne:

 I rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.400,00
4.800,00
5.000,00
Jednostkowo
1 x 4.400,00
2 x 2.400,00
8 x 625,00

II rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.600,00
5.000,00
5.200,00
Jednostkowo
1 x 4.600,00
2 x 2.500,00
8 x 650,00

III rok

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
4.800,00
5.200,00
5.400,00
Jednostkowo
1 x 4.800,00
2 x 2.600,00
8 x 675,00

STUDIA II STOPNIA

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

I, II rok

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem
5.500,00
6.000,00
6.500,00
Jednostkowo
1 x 5.500,00
2 x 3.000,00
8 x 812,50


Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty Kwota Termin wnoszenia opłat
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
0 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2021, poz. 661)
nie dotyczy
Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2021, poz. 661)
7 dni od dnia złożenia podania o wydanie dyplomu w języku obcym
Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w języku obcym
20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2021, poz. 661)
7 dni od dnia złożenia podania o wydanie duplikatu dyplomu
Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)
450 zł
wraz ze złożeniem podania
Opłata organizacyjna procesu kształcenia praktycznego
300 zł/ na semestr/ Pielęgniarstwo/

250 zł/ na semestr/ Ratownictwo medyczne

250 zł/ na rok/ Kosmetologia

250 zł/ na rok/ Dietetyka

300 zł/ na rok/ Położnictwo
Płatne do:
za semestr zimowy- 15 grudnia br.
za semestr letni – 15 maja br.
Opłata za wydanie legitymacji studenckiej*
22 zł
zbieżny z datą 1 raty czesnego
Opłata za wydanie indeksu*
4 zł
zbieżny z datą 1 raty czesnego
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie
250 zł
w terminie wskazanym w WD
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin
250 zł
w terminie wskazanym w WD
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin
400 zł
w terminie wskazanym w WD
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A
150 zł
w terminie wskazanym w WD
Opłata za powtarzanie semestru (nie dotyczy ostatniego semestru studiów gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)
pełna wysokość czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze
zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany)
70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze
zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)
1250 zł / za semestr
wraz ze złożeniem podania
Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2021, poz. 661)
14 dni od dnia złożenia podania
Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat
ustawowe
niezwłocznie z kolejną płatnością
Dokonanie wypisu ocen z protokołu
150 zł
7 dni od dnia złożenia podania
Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki
1 zł/ za jedną książkę- za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu
w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki
Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia
15 zł / adres w Polsce
40 zł / inny adres
14 dni od dnia wezwania do zapłaty
Różnice programowe:
Przedmiot kończący się zaliczeniem
250 zł / na semestr
zgodnie z umową
Przedmiot kończący się egzaminem
250 zł / na semestr
zgodnie z umową
Przedmiot kończący się zaliczeniem i egzaminem
400 zł / na semestr
zgodnie z umową
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A
150 zł
zgodnie z umową
Opłata za wyliczenie różnic programowych
300 zł
zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. płatność  musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH: