Studenckie Koło Naukowe NursMed zorganizowało wykład, który poprowadziła Pani mgr Katarzyna Kaułduńska z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

W sobotę, tj. 18.03.2017 r. Studenckie Koło Naukowe NursMed zorganizowało pierwszy z wielu wykładów poświęcony roli Pielęgniarki i Położnej. Prelekcję poprowadziła Pani mgr Katarzyna Kaułduńska z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. ”Wieloaspektowość pracy pielęgniarki w domowej opiece paliatywnej dzieci” to temat przewodni tego wykładu. Pani Katarzyna pokazała na czym polega praca w takiej placówce. Uzmysłowiła studentom, że słowo ”hospicjum” nie musi kojarzyć się wyłącznie ze stratą bliskiej nam osoby i cierpieniem. Przedstawieni na filmach Jej podopieczni byli pełni uśmiechu i spokoju. Dzięki zaangażowaniu takich ludzi jak Pani magister, dzieciaki mogą spełniać swoje pasje, zamiłowania do sportu oraz marzenia.

Wszystkim bardzo dziękujemy za liczne przybycie i już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 22.04.2017r. Tym razem wystąpi Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani mgr Anna Czarnecka. Przedstawi wykład pt. „Rola Samorządu Pielęgniarek i Położnych w budowaniu marki zawodu.”