Dyrektor kliniki chorób wewnętrznych, gastroenterologii, chorób metabolicznych i chorób zakaźnych Elbe Klinikum Stade w Niemczech przeprowadził wykład dla studentów pielęgniarstwa

W miniony weekend zjazdowy mieliśmy w naszej uczelni, Powiślańskiej Szkole Wyższej niesamowitą przyjemność gościć na wykładach na kierunku pielęgniarstwo prof. dr hab. Jana Konturka, dyrektora kliniki chorób wewnętrznych, gastroenterologii, chorób metabolicznych i chorób zakaźnych Elbe Klinikum Stade w Niemczech. Profesor Jan Konturek to zarówno naukowiec (opiniodawca dla m.in. University of Illinois at Chicago, czasopism takich jak: gastroenterology, american journal of gastroenterology, scandinavian journal of gastroenterology i wielu, wielu innych) jak również praktyk (wykonuje i nadzoruje operacje i zabiegi z zakresu chorób wewnętrznych z punktem ciężkości w obszarach gastroenterologii, hepatologii, onkologii gastroenterologicznej, i tu kilka liczb: 5000 ERCP, 1800 Papillotomii, 40000 kolonoskopii, 5000 polipektomii, 1500 endoskopii urgensowych i wiele, wiele innych). Serdecznie dziękujemy w imieniu swoim i studentów za możliwość współpracy. Jest to dla nas zarówno zaszczyt, jak również duży zastrzyk praktycznej, popartej tak bogatym doświadczeniem naukowym i praktycznym wiedzy.