Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba, która ukończyła studia I stopnia w tymże kierunku.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym – wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu – dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem – wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dot. kierunku: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia) – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko.

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.