ela mnisw

Które kierunki studiów dają szanse na najwyższe zarobki? Mamy odpowiedź! Znamy już wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni

Które kierunki studiów dają szanse na najwyższe zarobki? Mamy odpowiedź! Znamy już wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Pokazuje ono, jak odnalazły się na rynku pracy osoby, które ukończyły studia magisterskie w 2017 roku. Szczegółowe wyniki dostępne są w załączniku „Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?”. Zarobki w Polsce są mocno zróżnicowane geograficznie.

ela mniswPrzykładowo, w 2017 r. średnie zarobki w Warszawie wynosiły ponad 6000 zł, zaś w tym samym czasie w powiecie kępińskim – poniżej 3000 zł. Gdyby patrzeć wyłącznie na nominalne zarobki absolwentów, lepiej wypadałyby te uczelnie, których absolwenci mieszkają w najbogatszych miastach i powiatach, w których łatwo o dobrze płatną pracę. Dlatego do oceny sytuacji ekonomicznej absolwentów, ELA używa względnego wskaźnika zarobków (WWZ). Określa on relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania. Pozwala to porównać efektywność zarobkowania absolwentów na znacznie różniących się od siebie lokalnych rynkach pracy, a także ich zmiany w czasie.

ELA wie wszystko o Ekonomicznych Losach Absolwentów System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych). Aktualnie ELA generuje pięć typów raportów o ekonomicznych losach absolwentów uczelni: Poszukiwanie pracy i bezrobocie, Wynagrodzenia, Praca przed i po dyplomie, Praca a dalsze studia, Geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów.
Więcej informacji na stronie: https://ela.nauka.gov.pl/