Instytut PSW zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji poświęconej interdyscyplinarnej terapii objawowej w neurologii, która obędzie się w dniach 17-18.02.2021 r. online. Konferencja jest organizowany przez portal TERMEDIA. Kierownikiem naukowym wydarzenia jest prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Podczas Konferencji poruszone zostaną zagadnienia z zakresu: neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, medycyny ratunkowej, ortopedii, reumatologii i anestezjologii.

Podczas spotkania poruszona zostanie problematyka terapii bólu i stanów zapalnych w ujęciu interdyscyplinarnym. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia praktyczne i aspekty praktyki klinicznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia bólu. Organizator zapewnia, że dołożył starań, aby wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się znani eksperci z dziedzin pokrewnych.

Udział w e-konferencji na żywo jest bezpłatny. Rejestracja: https://www.termedia.pl/Konferencja-Wyzwania-w-neurologii-jak-Intro,1416,12429.html#ZAPROSZENIE

Program Konferencji dostępny jest na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-Wyzwania-w-neurologii-jak-PROGRAM,1416,12436.html