Instytut zachęca do wzięcia udziału w XIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, która odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r., w formie on-line. Tematyka Konferencji obejmuje: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki inżynieryjno-techniczne oraz humanistyczne i społeczne. Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów, zarówno z otwartym jaki bez otwartego przewodu doktorskiego, młodych naukowców z tytułem doktora, studentów oraz magistrantów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje).

Każdy uczestnik Konferencji ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster oraz opublikować 3 prace: Streszczenie w Materiałach Konferencyjnych ( pozycja on-line i drukowana) nosząca tytuł ” Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Materiały Konferencyjne” oraz dwa artykuły/ rozdziały w monografii ( pozycja on-line i opcjonalnie drukowana) z tytułem “Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce”. Publikacje są  punktowane.

Prace zostaną planowo wydane w sierpniu 2021 r.

Szczegóły Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.mlodzinaukowcy.com/Konferencja,392.html.

Załączniki:

Formularz zgloszeniowy XIII MN