Powiślańska Szkoła Wyższa, będąc członkiem bardzo ważnego gremium..

 

Powiślańska Szkoła Wyższa, będąc członkiem bardzo ważnego gremium – KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓL POLSKICH, miała zaszczyt uczestniczyć w XIX plenarnym zgromadzeniu.

To co ważne, dla naszej społeczności akademickiej to słowa przedstawiciela Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a mianowicie podniesienie sprawy DOBROSTANU PSYCHICZNEGO STUDENTÓW, zmuszonych do realizacji studiów w formie zdalnej w wyniku zaistniałej sytuacji epidemicznej.

Powiślańska Szkoła Wyższa, biorąc sobie do serca, potencjalne trudności naszych studentów, w tym przede wszystkim podnoszoną na spotkaniu POTRZEBĘ STUDENTÓW W ZAKRESIE POTWIERDZENIA, IŻ NIE TYLKO ONI SAMI NIE POSIADAJĄ WIEDZY W DANYM ZAKRESIE, TYLKO DOTYCZY TO WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, chciałaby zorganizować warsztaty psychologiczne w zakresie własnej samooceny oraz poczucia własnej wartości ‼️‼️‼️

Co Państwo na to? Warsztaty psychologiczne są wartością dodaną, same w sobie, stąd propozycja ich organizacji.