Zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Naukowej pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości – Mikrofirma 2020…

 

W imieniu organizatorów, Katedry Finansów Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Katedry Finansów i bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Naukowej pt. Forum Wspierania Przedsiębiorczości – Mikrofirma 2020.

Konferencja odbędzie się  on-line (z wykorzystaniem platformy Zoom) w dniach 26-27 listopada 2020 r.

Jest to wyjątkowe wydarzenie, stanowiące efekt współpracy między ośrodkami naukowymi, organizowane wspólnie przez: Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,  Katedrę Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Instrumenty wspierania sektora MŚP
2.    Rynek finansowy w polityce finansowej i inwestycyjnej sektora MŚP
3.    Makroekonomiczne determinanty rozwoju sektora MŚP
4.    Strategie tworzenia i rozwoju MŚP
5.    Systemy informacji i oceny w sektorze MŚP
6.    Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MŚP
7.    Współpraca transgraniczna w sektorze MŚP
8.    Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MŚP
9.    Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolniczego jako mikroprzedsiębiorcy
10.    Decyzje finansowe i decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych
11.    Ekonomika przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych
12.    MŚP w koncepcji inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym
13.    Systemy logistyczne w sektorze MŚP
14.    Skutki pandemii dla rozwoju MŚP
15.    Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

W ramach konferencji, obok sesji tematycznych, odbędą się warsztaty przygotowania publikacji do czasopisma International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, które poprowadzi redaktor czasopisma – Prof. Paul Jones z Swansea University w Walii.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej: http://www.mikrofirma2020.tu.koszalin.pl.

 

 

Załączniki:

Formularz rejestracyjny MIKROFIRMA 2020

XVI Konferencja Mikrofirma 2020

Konferencja  foto