Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki serdecznie zaprasza Państwa do udziału w XXVII Sympozjum naukowo-szkoleniowym Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie pt. “Nowości w diagnostyce i terapii, nowe wytyczne, nowe technologie w kardiologii i kardiochirurgii”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 stycznia 2021 r. Organizator chce zaproponować Państwu wiele interesujących sesji, do przewodniczenia których zaprosił znanych ekspertów. Tematyka sesji będzie nawiązywała do najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale również będzie obejmowała szereg zagadnień przydatnych w codziennej praktyce kardiologicznej. Jednymi z nich są problemy w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych, postępowanie u chorych kardiologicznych z infekcją Covid 19, czy wpływ modyfikacji stylu życia na rozwój i przebieg choroby wieńcowej.

Program Konferencji dostępny na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-XXVII-Sympozjum-naukowo-szkoleniowe-Narodowego-Instytutu-PROGRAM,1434,12713.html

Rejestracja jest bezpłatna: https://www.termedia.pl/Konferencja-XXVII-Sympozjum-naukowo-szkoleniowe-Narodowego-Instytutu-Intro,1434,12707.html#zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!