W dniu wczorajszym odbyło się XXX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Powiślańska Szkoła Wyższa, będąc Członkiem Konferencji, aktywnie brała udział w spotkaniu. Niewątpliwym bardzo ważnym, z punktu widzenia uczelni niepublicznych w Polsce było wystąpienie prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyskusja na temat bieżącej sytuacji niepublicznych uczelni zawodowych w czasie niepewności epidemicznej, jak również jej następstw społeczno-ekonomicznych.
Niewątpliwie dla Uczelni “medycznych”, do jakich zaliczamy w dużej mierze Powiślańską Szkołę Wyższą obecna sytuacja to zarówno wzrost zainteresowania studiami z jednej strony, z drugiej natomiast ciągła niepewność o faktyczny przebieg studiów w kontekście realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w jednostkach systemu ochrony zdrowia.
“Jedno jest zdecydowanie pewne – przyszło naszym studentom studiować, a nam kształcić w bardzo trudnych czasach …, jednakże, wierząc w siłę współpracy i współdziałania, a także w niesamowite wręcz pokłady energii wszystkich nas – STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW – całej naszej społeczności akademickiej – jestem przekonana, że “damy radę” i sprostamy wszystkim przeciwnościom”, mówi dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds rozwoju i współpracy.
logo krzasp OKRAGLE 300x253
2021 02 25