Szanowni Państwo,

Powiślańska Szkoła Wyższa, uczelnia kierująca się niezmiennie od ponad 20-tu lat najwyższymi wartościami moralnymi, w tym niezłomną etyką, społeczną odpowiedzialnością, jaką winny legitymować się instytucje nauki i kształcenia, znaną publicznie dbałością o społeczność akademicką oraz szeroko pojętymi zasadami bezpieczeństwa, niniejszym informuje o zakończeniu współpracy z LOM Spartakus w Kwidzynie. Podłoże tej decyzji jest wielowątkowe, jak to w życiu, natomiast ze strony Uczelni głównym powodem jest brak poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Z przykrością monitowaliśmy brak przestrzegania przez społeczność szkoły nakazanych przez państwo reguł zachowania w związku z koniecznością przeciwdziałania pandemii. Dbając o bezpieczeństwo naszej społeczności akademickiej, realizując statutowe obowiązki uczelni wyższej, w tym przede wszystkim Państwa prawo do bezpieczeństwa w trakcie nauki, w wyniku braku jakichkolwiek innych możliwości, podjęliśmy jedyną, w tej sytuacji słuszną decyzję. Szanowni Państwo, prawo do poczucia bezpieczeństwa ma każdy z nas! To od nas wszystkich zależy, czy prawo to będziemy egzekwować – dla nas samych i osób na których nam zależy. Powiślańskiej Szkole Wyższej, w tym jej Władzom zależy najbardziej na dobru i bezpieczeństwie swoich pracowników i współpracowników, studentów i absolwentów, gdyż nasza społeczność akademicka ma ogromną wartość! Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia, dbajcie o siebie i swoich bliskich 💞