Szanowni Państwo,
niezwłocznie spieszymy z informacją o zmianach dot. osób kierujących podmiotami leczniczymi.

ZAŁOŻENIA REFORMY PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU ŚWIADCZENIA SZPITALNE, czyli zmiany … zmiany … z Powiślańską nie straszne

W części „Jakość zarządzania – kadra menedżerska” (s.32) można odszukać informację o tym, że podmiotem leczniczym kierować będzie mogła osoba, która zdała państwowy egzamin organizowany przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS jeszcze nie istnieje ?) lub studia podyplomowe MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia.

Ponadto sugerowane są obowiązkowe szkolenia uzupełniające z zakresu m.in.:

komunikacji z lekarzami,

stosowania narzędzi projakościowych i efektywności ekonomicznej (np. HB HTA)

szkolenia z obsługi narzędzi IT stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia.

CO WAŻNE – w przypadku gdy przez dwa kolejne lata kierownik podmiotu leczniczego nie uzyska niezbędnej, wymaganej, minimalnej liczby punktów (70% możliwych do zdobycia) może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska!!!!

Oczywiście mamy na to radę – studia podyplomowe MBA dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia oraz MBA dla pielęgniarek i położnych w Powiślańskiej Szkole Wyższej, które realizowane będą w systemie HYBRYDOWYM – bo nawiązanie osobistych relacji jest nieocenione i zdecydowanie bardzo ważne juz w roku akademickim 2021/2022 znacznie przekraczają wymagania wskazane przez MZ.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją, w tym projektem MZ i oczywiście ukończenia studiów (2 semestry) zanim powstanie ASP a proponowane przepisy wejdą w życie.
www.psw.kwidzyn.edu.pl

Ukończenie MBA stanowi najwyższy stopień certyfikacji kompetencji menedżerskich w Polsce i na świecie. Absolwenci otrzymują dyplom MBA (Master of Business Administration) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zgodnie z polskimi przepisami upoważnia do kierowania podmiotami leczniczymi oraz do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.