Jak zapisać się na studia? To bardzo łatwe! Nie zwlekaj jeśli chcesz uniknąć opłaty rekrutacyjnej!

Jak zapisać się na studia? To bardzo łatwe! Nie zwlekaj jeśli chcesz uniknąć opłaty rekrutacyjnej!

W Powiślańskiej Szkole Wyższej działa elektroniczny system zapisów na studia. Na naszej uczelni platforma gdzie kandydaci mogą zrobić pierwszy krok aby się zapisać nazywa się Wirtualny Dziekanat. To tu, na podstawie swoich dokumentów, czyli dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości bądź dyplomu kandydaci mogą wypełnić wniosek o przyjęcie na studia. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i wybraniu kierunku dla siebie, kandydat drukuje wniosek.

Następnym dokumentem składanym przy rekrutacji jest oświadczenie dotyczące ubezpieczenia. Kandydat informuje w ten sposób uczelnie czy jest ubezpieczony, czy ubezpiecza go członek rodziny lub czy w wypadku studiów stacjonarnych uczelnia winna ubezpieczyć studenta.

Następne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji to kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości bądź dyplomu do wglądu w zależności od wyboru stopnia studiów. Oznacza to, iż pracownik biura rekrutacji zrobi kopię dokumenty oraz poświadczy za zgodność z oryginałem, a kandydat będzie mógł wziąć oryginał/odpis ze sobą.

W przypadku wyboru studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu kandydat musi także przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki na kierunku Pielęgniarstwo lub Ratownictwo Medyczne. Wymaganym dokumentem są też zdjęcia – należy je dostarczyć w 4 szt.

W Wirtualnym Dziekanacie istnieje możliwość wgrania zdjęcia, które w późniejszym terminie będzie widniało na legitymacji studenckiej. Bardzo prosimy kandydatów, aby wgrywali zdjęcia legitymacyjne. Zakazane są zdjęcia, tzw. selfie, z innymi osobami lub z ulubionym zwierzakiem. Gdy kandydat złoży dokumenty po 1 lipca powinien uiścić opłatę rekrutacyjną, a potwierdzenie tej opłaty wydrukować i dołączyć do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

rekrutacja

Na stronie internetowej uczelni w zakładce „wymagane dokumenty” kandydat może znaleźć umowę o warunkach płatności oraz zobowiązanie finansowe, które należy podpisać w dwóch egzemplarzach.

Po przyjęciu dokumentów zostaje nadany kandydatowi indywidualny numer bankowy do płatności związanych ze studiami, który jest wyznaczony aż do ukończenia studiów.

Mamy nadzieję, że w pełni ukazaliśmy Państwu ścieżkę rekrutacyjną. Jak Państwo sami widzą, nie jest ona skomplikowana. Zapraszamy do zapisów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 – 13.00 w siedzibie PSW lub w naszych punktach rekrutacyjnych  w Grudziądzu – Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31 oraz w Tczewie – Dom Przedsiębiorcy, ul. Obrońców Westerplatte 3. Punkty rekrutacyjne przyjmują dokumenty w terminie 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 września 2019 r.