Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje o oficjalnie ogłoszonym naborze do II Kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nastawionych na aktywne współdziałanie dla rozwoju i budowania świadomości prawnej, a także włączenie młodzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce.

W skład Rady wchodzić będzie od 12 do 24 członków, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych do udziału w rekrutacji. Pierwsza tura naboru potrwa do dnia 28 lutego 2022 r.

Uczestnikiem naboru może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia naboru ukończyła 16 lat, a jednocześnie nie ukończyła 26 lat.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-ii-kadencji.

Zapraszamy do zgłaszania się do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II Kadencji, a także do śledzenia profilu na Facebooku mieszczącego się pod linkiem: https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna-102567281694518.