Szanowni Państwo, Członkowie Grupy roboczej ds. SOU,
w imieniu Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni serdecznie zapraszamy na webinarium online pt. „Społeczna odpowiedzialność polskich uczelni oczami interesariuszy wewnętrznych”, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku w godz. 11:00-13:00.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną wyniki badania “Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni”, przeprowadzonego wśród interesariuszy wewnętrznych uczelni, a także odbędzie się panel dyskusyjny z reprezentantami interesariuszy uczelni na temat wyzwań, przed którymi stoją polskie szkoły wyższe w zakresie realizacji zasad społecznej odpowiedzialności.

Przedstawicieli uczelni będących sygnatariuszami Deklaracji SOU, a także członków Grupy roboczej zachęcamy do aktywnego uczestnictwa poprzez zabieranie głosu w sesji pytań i odpowiedzi. Link do spotkania na platformie zoom:
https://mfipr.zoom.us/j/97119616999?pwd=VTRZR3crcEsrUmNzdlVKK1JCclpaZz09

Osoby, które nie będą korzystały z ZOOM, mogą śledzić transmisję na żywo na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=IrQx9HTm7I4
lub Facebooku Ministerstwa:
https://www.facebook.com/events/5852059261514808/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A597487738917911%7D%7D]%22%7D

Pod tymi linkami dostępne będzie także nagranie z wydarzenia po jego zakończeniu.