Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Podczas Konferencji mają zostać podjęte tematy związane z szeroko rozumianą medycyną współczesną, która – według Organizatorów – mimo niezaprzeczalnych osiągnięć oraz ciągle wzrastającego poziomu wiedzy wciąż stawia przed badaczami i praktykami nowe problemy i pytania.

Do udziału w Konferencji zaproszeni są przedstawiciele m.in. nauk medycznych, farmaceutycznych i z obszaru nauk o zdrowiu.

Jak zapewniają Organizatorzy, „wspólna wymiana doświadczeń pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników, będzie inspiracją do realizacji nowych projektów, a także przyczyni się do skutecznej walki z wieloma schorzeniami, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo”. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

I tura rejestracji uczestnictwa trwa do 28 czerwca 2022 roku.

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/biomedyczna/