Szanowni Studenci,

przekazujemy zaproszenie Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Biura ds. Rozwoju i Współpracy na wykład dr. Veerendra Mishra pt.: The crime of human trafficking in the world, który odbędzie się 21 maja 2021 o godz. 10:30.

Dr Veerendra Mishra jest Dyrektorem Narodowego Instytutu Ochrony Wartości Kulturowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Społecznej i Opieki Socjalnej, Rządu Indii. Naukowo zajmuje się problematyką m.in. handlu ludźmi oraz strategiami działań z zakresu prewencji kryminalnej. Jest autorem kilkudziesięciu prac wydanych przez światowe wydawnictwa naukowe, m.in. SAGE i Routledge, poświęconych problematyce identyfikacji zagrożeń związanych z przestępstwami handlu ludźmi, handlu narządami czy strategiami wpisującymi się w nurt działań Community policing.

Moderator: dr hab. Jacek Dworzecki, prof. AP- Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

ClickMeeting:
https://akademiapomorska.clickmeeting.com/the-crime-of-human-trafficking-in-the-world

Transmisja na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=hzy5i-kgbe8

dr Mishra 21.05.(1)