W dniu wczorajszym, tj. 29 września 2017 r. rozpoczęły się zajęcia studentów pierwszego roku na obu wydziałach

W dniu wczorajszym, tj. 29 września 2017 r. rozpoczęły się zajęcia studentów pierwszego roku na Wydziale Nauk Ekonomiczno – Społecznych oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studentów przywitała Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała oraz Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Pani dr Katarzyna Strzała – Osuch. Pani dr Beata Pawłowska Prodziekan obu wydziałów opowiedziała o możliwości skorzystania z pomocy stypendialnej oraz o warunkach składania dokumentów. W spotkaniu brały także udział przedstawicielki dziekanatu oraz działu promocji, współpracy i rekrutacji. Na spotkaniu organizacyjnym z Wydziałem Nauk Ekonomiczno – Społecznych, Dziekan Wydziału – Pan dr Michał Makowski przybliżył studentom Ekonomii i Lidera Biznesu i Administracji wiadomości dotyczące studiów. Życzymy studentom satysfakcji ze zdobywania wiedzy i powodzenia!