SRIP 2022 850

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat osiągnięć naukowych, badawczych i innowacyjnych UE (Science, Research and Innovation Performance – SRIP), w którym przeanalizowano sytuację w Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji w kontekście światowym.

W sprawozdaniu pokazano, że badania naukowe i innowacje, jako źródło dobrobytu i katalizator zmian, odgrywają kluczową rolę w budowaniu sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej, konkurencyjnej i odpornej Europy.

Ze sprawozdania Komisji możemy się dowiedzieć m.in., że:

– w Polsce aż 66% absolwentów szkół wyższych to kobiety, co jest najwyższym wskaźnikiem w UE (średnia UE to 57%) !!!!

Brawo Szanowne Panie ?

Źródło: https://www.kpk.gov.pl