Szanowni Państwo,

Już jutro odbędzie się spotkanie pn.: „Budowanie i monitorowanie modelu finansowego startupu”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach cyklu pn.: „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”. Szczegóły poniżej i w załączeniu.

Data: 17 marca 2021, godz. 10:00 – 13:00

Rejestracja za pośrednictwem formularza: http://bit.ly/2ZJCpcn

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia przez Wykonawcę webinariów – Instytut Kreowania Przedsiębiorczości.

 

Tematyka: Przekazanie wiedzy i doświadczenia z zakresu opracowania i weryfikacji modelu finansowego początkującej firmy, w tym poruszenie kwestii modeli biznesowych i elementów polityki cenowej, czy podstawowych kategorii kosztowych.

Ekspert: Marcin Szymański, doświadczony ekspert w obszarze controllingu finansowego, zarządzania projektami oraz audytu finansowo-operacyjnego. Obecnie swoje doświadczenie wykorzystuje do stymulacji rodzimego ekosystemu innowacji – pracując zarówno ze startupami, dużymi firmami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną i samorządową.

Zachęcamy Państwa również do śledzenia strony https://drg.pomorskie.eu/smart-progres na której pojawiają się informacje o bieżących wydarzeniach i działaniach, podejmowanych w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie tematyczne jest realizowane w ramach projektu pt. „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Agenda Spotkania