Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych rozporządzenie wprowadzające nową dziedzinę specjalizacji dla pielęgniarek i ratowników medycznych „chirurgiczna asysta lekarza”.

W treści uzasadnienia projektu rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie nowej specjalizacji „Umożliwi (…) podniesienie w ramach kształcenia podyplomowego kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych i pielęgniarek, którzy poprzez nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, asystowaliby lekarzom przy operacjach. Asystent lekarza byłby przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie musiałby się zajmować już lekarz. Asystent lekarza mógłby asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych. Ratownik medyczny i pielęgniarka, którzy uzyskają dodatkowe kwalifikacje po szkoleniu specjalizacyjnym będą mogli odciążyć chirurga, w szczególności chirurga ogólnego”.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią uzasadnienia wprowadzanych zmian:

Link do rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12349101/12802901/12802902/dokument512948.pdf