Cykl tematyczny poświęcony kadrze dydaktycznej Powiślańskiej Szkoły Wyższej rozpoczniemy od przedstawienia naszej wspaniałej Pani prof. dr hab. Krystyny Strzały, Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej ?.

➡ Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, będącego założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Od 2019 roku Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Od 1.10.2017 do 31.08.2019 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przyjęła tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Członek Societas Humboldtiana Polonorum, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Applied Econometric Association, European Econometric Society. Od 1995 roku członek Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum, od 1997 roku członek Sekcji Ekonometrii. Członek Komitetu redakcyjnego Macroeconomic and Financial Data Centre, Occasional Bulletin, finansowego w ramach projektów ACE i Statystyki Komitetu Badań Naukowych PAN. Zdobywczyni licznych grantów naukowych w ramach własnych badań naukowych. Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. monografii „Oblicza dobrobytu”, artykułów prasowych, m.in „Bliźniaczy deficyt w krajach Unii Europejskiej – weryfikacja empiryczna” oraz referatów naukowych, m.in. „Wpływ globalizacji na nierówności społeczne”, „Pomiar mobilności kapitału – od UIP do hipotezy bliźniaczego deficytu”, „Weryfikacja empiryczna hipotezy bliźniaczego deficytu dla krajów UE”, „Migracja ludności we współczesnej Europie”, „Dobrobyt w krajach UE – hipoteza podwójnego deficytu”, „Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski”.