Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia wraz z upływem czasu zarabiają więcej niż osoby, które porzuciły studia. O ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada – m.in. wynika z danych systemu ELA.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) powstał i jest prowadzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Dostarcza informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Bazuje on na danych, które już od dawna gromadzone są w rejestrach publicznych.

OPI PIB ogłosił nowe funkcje systemu ELA i zaprezentował nowe dane, które można z niego pozyskać. Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje w perspektywie czasu niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia – podał ośrodek. Zaznaczono tam również, że nowe dane potwierdzają, że dyplom ma duże znaczenie na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej pracowali, w porównaniu do osób, które porzuciły studia.

“Najnowsze dane systemu ELA potwierdzają, że w życiu warto być konsekwentnym i skończyć rozpoczęte studia. Rezygnacja z kształcenia przed uzyskaniem dyplomu, nawet jeżeli początkowo wiąże się z korzyściami finansowymi, w perspektywie kilku lat jest nieopłacalna. Najnowsze dane ELA pokazują, że w przypadku studiów I stopnia już w trzecim lub czwartym roku – w zależności od dziedziny studiów – absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia” – powiedział cytowany w komunikacie OPI PIB szef MEiN Przemysław Czarnek.

Dodał, że najnowsze aktualizacje systemu ELA są także dużym wsparciem dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów.

“Specjalnie dla nich eksperci OPI przygotowali niezbędne dane, które są przedstawione w postaci zintegrowanych wskaźników gotowych do wprowadzenia do formularzy rankingowych. Algorytmy wykorzystywane przy konstrukcji tych wskaźników były konsultowane z podmiotami prowadzącymi rankingi. Warto podkreślić, że pozycja w prestiżowych rankingach jest nie tylko ważnym elementem kształtowania wizerunku uczelni w kraju, ale sprzyja przede wszystkim międzynarodowej wymianie naukowej” – dodał Czarnek.

Jak podaje OPI PIB, korzystniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy w przypadku studiów I stopnia potwierdzają Względne Wskaźniki Bezrobocia i Względne Wskaźniki Zarobków. W pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia mają wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat, Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) spada znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia. Z kolei Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie, a w trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia.

“Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia. Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada. Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia” – wskazał cytowany przez OPI PIB ekspert tego ośrodka, dr hab. Mikołaj Jasiński.

Jesienna aktualizacja systemu ELA koncentruje się na trzech celach: opisie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, opisie aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz wsparciu informacyjnym uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych. Pojawił się też kolejny typ raportów, dotyczący aktywności zawodowej studentów. (PAP)

za: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,94499,dane-systemu-ela-absolwenci-studiow-z-czasem-lepiej-zarabiaja-i-mniej