Powiślańska Szkoła Wyższa otrzymała decyzję…

Powiślańska Szkoła Wyższa otrzymała decyzję MNiSW o zatwierdzeniu Uczelni na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.

{loadposition Decyzja MSWiA- jednostka prowadząca studia- cudzoz}