Dlaczego warto studiować? … oto jest pytanie

W ciągu ostatnich kilku lat, w ramach europejskiego programu Eurostudent, przeprowadzono rozmowy ze studentami w sześciu krajach – Danii, Anglii, Niemczech, Irlandii, Polski i Hiszpanii – zadając proste pytanie „dlaczego warto studiować?”

Studentka z Polski stwierdziła, że wykształcenie uniwersyteckie ma kluczowe znaczenie „w kształtowaniu odpowiedzialnego i mądrego społeczeństwa… takiego, które nie jest ślepe, by robić tak, jak mu każą.”

Z otrzymanych odpowiedzi wyłoniły się trzy elementy, które definiują potrzebę i celowość studiowania: zapewnienie sobie dobrej pracy, rozwój osobisty i wkład w poprawę społeczeństwa. O tym, że uczelnie powinny przygotowywać studentów do wejścia na rynek pracy, uważają też władze wielu państw. Ale tutaj nastąpiła istotna zmiana. Wyższe wykształcenie, które było inwestycją pozwalającą nie tylko na lepszą pracę, ale też mobilność społeczną, staje się teraz bardziej ubezpieczeniem przed marną pracą i obniżeniem społecznego statusu.

Choć studenci są, co do wspomnianych trzech celów, zgodni, to wystąpiły ciekawe różnice w podejściu do studiów ze strony studentów w różnych krajach. O ile studenci z Danii, Niemiec i Polski mówili wiele o korzyściach płynących z życia akademickiego poza zajęciami, to studenci z Anglii, Irlandii mówili o tym, jak muszą się uczyć niezależności. Skąd ta różnica? Odpowiedź jest prosta – studia w Anglii i Irlandii stanowią niepomiernie większe obciążenie finansowe dla studenta.

(za http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5477&catid=22&Itemid=119)