1.12.2016 r. dr Jolanta Sala, prof. PSW wygłosiła referat pt. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Artykuł pod tym samym tytułem uzyskał pozytywne recenzje naukowe i zostanie opublikowany w zeszytach naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego STUDIA INFORMATICA. Współautorem artykułu jest dr Halina Tańska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.