Uwzględniając potrzebę aklimatyzacji osób rozpoczynających studia…

Drodzy Studenci,

Uwzględniając potrzebę aklimatyzacji osób rozpoczynających studia – studentów pierwszego roku w naszej Uczelni zorganizowaliśmy dla Was spotkania adaptacyjne / organizacyjne w formie stacjonarnej w naszej Uczelni. Spotkania odbędą się:

25.09.2020r. g.15.00 – Wydział Nauk o Zdrowiu, studia I stopnia

02.10.2020r. g.15.00 – Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, studia I stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia II stopnia.

(do poszczególnych sal, ze względu na reżim sanitarny, będą Państwo kierowani z Punktu informacyjnego)

z poważaniem i do zobaczenia

dr Beata Pawłowska

dr Katarzyna Strzała-Osuch