Zapraszamy na drugie spotkanie EIT Health Matchmaking...

Zapraszamy na drugie spotkanie EIT Health Matchmaking.

Te strategiczne wydarzenia pozwalają na tworzenie sieci partnerskich i przyspieszają składanie wniosków projektowych, dając przestrzeń do indywidualnych spotkań w celu nawiązania nowej i owocnej współpracy.

Główne cele spotkań EIT Health Matchmaking to:
– dostarczenie kluczowych informacji dotyczących planu biznesowego EIT Health na rok 2022,
– organizowanie indywidualnych spotkań partnerskich w sprawie wniosków i możliwych partnerstw,
– umożliwienie nawiązywania kontaktów z partnerami i wzajemnego poznania się.

EIT Health second Matchmaking event for Business – LINK