Wniosek Powiślańskiej Szkoły Wyższej o kartę ECHE…

Wniosek Powiślańskiej Szkoły Wyższej o kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) został oceniony na 100.00! Oznacza to możliwość aplikowania o projekty w ramach programu Erasmus + na lata 2021-2027. Aspekt internacjonalizacji jest kluczowym komponentem dla strategii rozwoju uczelni wyższych, dlatego też PSW stale poszerza możliwości i kontakt z otoczeniem międzynarodowym. ??