W tym roku ta największa europejska konferencja promująca innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki nad osobami starszymi, polityki senioralnej oraz podejścia do problemu starzenia się społeczeństw odbędzie się w Polsce, w Gdańsku (18-20 października 2022 r.).

Na program wydarzenia składają się interaktywne warsztaty, dyskusje, sesje plenarne, sesje posterowe oraz spotkania sieciujące.

Już teraz można zgłaszać pomysły na warsztaty lub sesje interaktywne, które wpiszą się w jeden z obszarów zaproponowanych przez Organizatorów:

1. The impact of the AAL Programme
2. The European Ageing well agenda in the 2020s
3. How to prepare for an ageing society?
4. Enhancing Impact of AAL Projects

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 maja o godz. 17.00.

Komitet programowy EWAHA zapewnia wsparcie na każdym etapie opracowywania wniosku: od stworzenia programu, identyfikacji interesariuszy warsztatów po opisanie oczekiwanych wyników i promocję w ramach programu konferencji. Osoby, których sesje zostaną wybrane wezmą udział w EWAHA bezpłatnie.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie EWAHA
https://ageing-well-week.eu/

Europejski Tydzień Zdrowia Publicznego 2022 plakat.png