Powiślańska Szkoła Wyższa z wielką radością, a zarazem dumą ogłasza, iż uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Ministerstwa Zdrowia dla utworzenia filii Uczelni, kierunku pielęgniarstwo, studiów I i II stopnia o profilu praktycznym w TORUNIU!!!

To dzięki bardzo efektywnej i profesjonalnej współpracy z KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM – TORUŃSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ za którą oficjalnie bardzo dziękujemy – to zaszczyt z Państwem pracować oraz współpracy z SZPITALEM MIEJSKIM W TORUNIU, za którą również jesteśmy bardzo wdzięczni – powstanie filii naszej Uczelni w Toruniu mogło stać się faktem!!!

Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy w filii Uczelni w TORUNIU za sprawą fantastycznej, profesjonalnej kadry akademickiej z całą pewnością sprosta oczekiwaniom środowiska, będzie stało na najwyższym możliwym poziomie, a wszyscy Partnerzy strategiczni kierunku będą mogli z dumą poświadczyć, iż przyczynili się do zaistnienia nowej rzeczywistości w zakresie kształcenia kadr pielęgniarskich w TORUNIU. 

Uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo w filii Uczelni w TORUNIU jest działaniem nie tylko przemyślanym, ale przede wszystkim kompleksowo wpisującym się w obecną strategię rozwoju Uczelni, zgodnie z potrzebami podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa, silnie lokalnie i regionalnie ukierunkowana instytucja szkolnictwa wyższego, specjalizująca się w organizacji wyższych studiów zawodowych od ponad 20 lat, oferuje już od października 2022 studia na kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia I i II stopnia, studia pomostowe) o profilu praktycznym w Filii Uczelni w TORUNIU.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym PSW jest ściśle powiązane z obszarami działalności zawodowej / gospodarczej, właściwymi dla kierunku. Oferta edukacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym kierunku pielęgniarstwo budowana jest w dialogu z lokalnym środowiskiem zawodowym i społecznym, przy aktywnie prowadzonym monitoringu potrzeb rynku pracy. Zajęcia dodatkowe, w tym możliwości szkoleń / kursów i staży projektowych, oferowane i realizowane na kierunku Pielęgniarstwo powstają w interakcji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uwzględniają zmiany oraz trendy na rynku pracy, szczególnie lokalnym.

Rekrutacja na studia w TORUNIU zostanie otwarta 01/04/2022!

Zgodnie z naszą maksymą JESTEŚMY DLA STUDENTA! z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, iż nie zawiodą się Państwo na naszej Uczelni!