Z wielką przyjemnością informujemy, że 9. międzynarodowa konferencja naukowa FINIZ 2022 odbędzie się w piątek, 2 grudnia 2022 roku. Biorąc pod uwagę kolosalne zmiany geopolityczne, ekologiczne i biznesowe na świecie, tegoroczny tytuł konferencji to: “Business resilience in a changing world” (Odporność biznesu w zmieniającym się świecie). Podobnie jak w zeszłym roku, konferencja odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Odporność biznesową można zdefiniować jako zdolność organizacji do przystosowania się do zakłóceń przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości operacji biznesowych i zabezpieczeniu kapitału ludzkiego, zgody i kapitału marki. Pandemia COVID-19 jako globalne ryzyko i wyzwanie zmieniła warunki prowadzenia działalności biznesowej na poziomie globalnym. Dlatego odporność biznesu powinna obejmować nie tylko usuwanie skutków zakłóceń, ale także znajdowanie nowych strategii, które umożliwią kontynuowanie działalności biznesowej w przypadku pojawienia się nowych przeciwności. Z tego względu nie można pominąć znaczenia wszystkich elementów odporności biznesowej dla współczesnego funkcjonowania organizacji na całym świecie.

Międzynarodowa konferencja naukowa FINIZ 2022 jest idealną okazją dla wszystkich jej uczestników do zaprezentowania swoich prac i wyników szerokiej publiczności, a także do wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi wybitnymi ekspertami z odpowiednich dziedzin. Dwa referaty, w rozszerzonej formie (30%), zostaną wybrane i zaproponowane do publikacji w The European Journal of Applied Economics (M52) w przyspieszonym trybie. Ponadto, dwie specjalne sesje podczas konferencji będą związane z projektami: 1) Wymiana doświadczeń krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie unikania opodatkowania, w którym Singidunum University Belgrade pełni rolę partnera ; 2) COST CA 19130, zatytułowany: Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry.

Temat przewodni konferencji FINIZ 2022: “Odporność przedsiębiorstw w zmieniającym się świecie” obejmuje następujące obszary:

-Księgowość
-Audyt wewnętrzny
-Audyt zewnętrzny
-Controlling
-Finanse przedsiębiorstw
-Zarządzanie przedsiębiorstwem
-Ocena i ryzyko
-Informacja Systemy wspomagania decyzji
-Finanse przedsiębiorstw
-Bankowość
-Przedsiębiorczość
-Ubezpieczenia
-Prawo
-Kryminalistyka
-Marketing i zarządzanie
-Zarządzanie zasobami ludzkimi
-Gospodarka cyrkulacyjna

Najważniejsze daty FINIZ 2022

25 września 2022 (niedziela) – Zgłoszenie pełnometrażowego referatu

9 października 2022 (niedziela) – Powiadomienie o statusie referatu

13 listopada 2022 (niedziela) – Wstępny program konferencji

2 grudnia 2022 r. (piątek) – dzień konferencji

 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej: http://finiz.singidunum.ac.rs/.

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie i przyczynią się do pomyślnej realizacji konferencji FINIZ 2022.