Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

 Szanowni Państwo,
Członkowie Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

uprzejmie informujemy, że organizowane przez OECD Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (Global Forum on Responsible Business Conduct, GFRBC) w tym roku odbędzie się jako konferencja on-line w dwóch częściach:

19 maja 2020 r. COVID-19 i odpowiedzialne prowadzenie biznesu 
W tej części GFRBC omówione zostaną podejścia administracji rządowych oraz przedsiębiorstw uwzględniające zasady RBC w rozwiązywaniu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz budowy bardziej odpornych łańcuchów dostaw. 

17 czerwca 2020 r. Dostęp do środków zaradczych
W związku z przypadającą w 2020 r. 20-tą rocznicą utworzenia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych OECD, druga część GFRBC poświęcona zostanie problematyce środków zaradczych oraz przedstawieniu szerszej perspektywy różnych mechanizmów skargowych.

Konferencja w dniu 19 maja 2020 r. zostanie poprzedzona godzinną sesją adresowaną do sektora tekstylno-odzieżowego i obuwniczego (https://oecd-events.org/oecd-forum-rbc%20/session/4b193ee8-ec8a-ea11-96d2-28187872862f) w godz. 9.00-10.00.
Właściwe Forum rozpocznie się 19 maja 2020 r. o godz. 13.00 i trwać będzie do godz. 18.00. Szczegółowa agenda dostępna na stronie OECD (https://oecd-events.org/oecd-forum-rbc%20/eventagenda).
 
Światowe Forum nt. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych, związków zawodowych, organizacji pracowniczych, organizacji społecznych, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli administracji.
 
Wydarzenie jest bezpłatne. Rejestracja poprzez stronę OECD (https://oecd-events.org/oecd-forum-rbc%20)  

To wyjątkowa okazja aby bezkosztowo wziąć udział w jednym z najistotniejszych w skali globalnej wydarzeniu poświęconym tematyce CSR/RBC w roku. Zapraszam do rejestrowania się i wzięcia udziału w wydarzeniu oraz do rozpowszechnienia powyższej informacji wśród Państwa partnerów biznesowych i innych interesariuszy.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dominika Wierzbowska