Powiślańska Szkoła Wyższa wzięła udział w Webinarium organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów…

 

Powiślańska Szkoła Wyższa wzięła udział w Webinarium organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu pt. „Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Daj sobie szansę na ich zdobycie!”. Webinar poświęcony był praktycznej stronie wnioskowania o granty na badania naukowe udzielane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych ( European Research Council). Organizacja ta ma za zadanie wspierać najlepszych badaczy w realizacji ich pionierskich pomysłów naukowych z każdej dziedziny nauki w celu zorganizowania oraz pieczy nad europejskimi liderami świata w obszarze nauki poprzez finasowanie projektów, które cechuje przede wszystkim doskonałość naukowa i dzięki temu wzmocnić europejskie badań „ na granicy wiedzy”. Pani Profesor Alicja Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, która doświadcza regularnych sukcesów w zdobywaniu grantów na badania naukowe od 1993 r. i dzięki temu zasiada w gronie recenzentów wniosków grantowych, podzieliła się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie niuansów sporządzenia dobrego wniosku oraz kryteriów ich oceniania. Wiedza ta zdecydowanie poszerzyła nasze spojrzenie na możliwość wspierania kadry w dążeniu do przełamywania granic w dziedzinach prowadzonych badań i zdobywaniu na nie środków.

 

INW (1)

INW (2)