Listy gratulacyjne płyną do nas od naszych nieocenianych Partnerów…

Szanowni Państwo,
listy gratulacyjne za I miejsce w rankingu Perspektywy 2021 jako uczelni niepublicznej w województwie pomorskim płyną do nas od naszych nieocenionych Partnerów.
bardzo dziękujemy za docenienie, cieszymy się, że sukcesy naszej Uczelni cieszą się Państwa uznaniem.