Starogard Gd. 80x60

Grupa Kliniczna w Starogardzie Gdańskim powstała przy współpracy z Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., będącym jednocześnie siedzibą zajęć praktycznych odbywających się w ramach powstałych w Starogardzie Gdańskim Grup Klinicznych. Powstanie tej Grupy Klinicznej tożsame jest z umożliwieniem studiowania na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne, również w Starogardzie Gdańskim w obszarze zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Uważamy, iż stosowana praktyka, jest dodatkowo promocją zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i ratownika medycznego, dodatkowo jeszcze w sposób innowacyjny wiąże daną jednostkę systemu ochrony zdrowia / opieki z systemem kształcenia – szkolnictwa wyższego, również z naszą Uczelnią.

 
 
 
 
Realizacja zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w takich punktach „satelitarnych” naszej Uczelni jest dodatkowo wspomagana utworzeniem pracowni umiejętności pielęgniarskich z podstawowym wyposażeniem (zgodnym z wytycznymi KRASZPiP), co stanowi dodatkową wartość dla studentów, bowiem w w/w pracowniach studenci oraz prowadzący mogą w razie powstania niejasności / trudności / problemów
w realizacji zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w formie konsultacji / zajęć dodatkowych przećwiczyć na fantomach / trenażerach poszczególne zakresy działania. 
Uważamy, iż w/w działania winny być powszechnie rekomendowane jako „dobre praktyki” oraz działanie na rzecz promocji i wzmacniania wizerunku pielęgniarki / pielęgniarza i ratownika medycznego, w tym ich ustawicznego kształcenia!