gus

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do wzięcia udziału w Hackathonie, który odbędzie się 9-10 listopada 2018 r.

 Główny Urząd Statystyczny zaprasza do wzięcia udziału w Hackathonie, który odbędzie się 9-10 listopada 2018 r.

Celem hackathonu jest:

– Promocja celów zrównoważonego rozwoju i danych statystycznych dotyczących SDGs,
– Edukacja o SDGs,
– Zainspirowanie młodych do działania na rzecz SDGs.

gus

O idei zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska.

Przyjęta we wrześniu 2015 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest obecnie najważniejszym planem rozwoju dla świata. Jej założenia wypracowano w drodze międzynarodowych negocjacji. Dokumentu został podpisany przez przedstawicieli wszystkich 193 krajów członkowskich ONZ.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 koncentruje się na pięciu aspektach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i naszej planety:
Ludzie – wskazanie ludzi, jako centrum zainteresowania rozwoju; konieczność eliminacji ubóstwa i głodu we wszystkich formach i wymiarach
Planeta – ochrona naszej planety przed degradacją w taki sposób, aby mogła służyć również przyszłym pokoleniom
Dobrobyt – zapewnienie dobrobytu i satysfakcjonującego życia wszystkim ludziom
Pokój – wspieranie pokojowych i współpracujących społeczeństw, wolnych od strachu i przemocy
Partnerstwo – odnowienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z ideą wzmocnienia światowej solidarności.

W Hackathonie udział moze wziąć każdy, kto ma ciekawy pomysł na przedstawienie celów zrównoważonego rozwoju za pomocą aplikacji internetowej. Może właśnie to coś dla Ciebie?

Twoim zadaniem będzie stworzyć prototyp interaktywnej aplikacji webowej, promującej ideę zrównoważonego rozwoju oraz korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników z tego obszaru. Jest jeden haczyk – aplikacja ma być przeznaczona dla młodzieży.

Dla najlepszych programistów czekają atrakcyjne nagrody: 15 tys. za I miejsce, 10 tys. za II miejsce i 5 tys. za III miejsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do do 6 listopada!

Regulamin i rejestracja: https://kodujsdg.stat.gov.pl