Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich” organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w dniach 19-20 kwietnia 2023 r.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Można zgłaszać wystąpienia ustne oraz e-postery. Po konferencji zostanie wydana monografia naukowa (80 pkt. MEN). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Proponowana tematyka wystąpień:
1. Pandemia COVID-19 i jej wpływ na społeczeństwo, pielęgniarstwo oraz
pielęgniarki.
2. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek – możliwości i wyzwania
ostatnich lat.
3. Zdrowie społeczeństwa a pielęgniarstwo w kontekście badań naukowych
w pielęgniarstwie.
4. Potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej.
5. Wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju
nowoczesnych technologii i odpowiedzialności zawodowej.
6. Varia.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 31 marca 2023 roku.

Wszystkie informacje na temat konferencji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Komunikat-1.pdf (pwsz.glogow.pl)