W dniu 21.12 o godz. 11…

 

W dniu 21.12 o godz. 11 odbyło się wydarzenie ImpEA project multiplier event upowszechniające rezultaty projektu realizowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną pn. Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA). W ramach wydarzenia partnerzy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami i rekomendacjami w zakresie organizacji oraz zapewniania jakości na studiach wspólnych. Także została podniesiona kwestia internacjonalizacji, w której wszyscy uczestnicy wydarzenia zgodzili się, iż jest ona jest kluczowym aspektem szkolnictwa wyższego i powinna się wpisywać w strategię rozwoju każdej uczelni. Zostały omówione także zmiany jakie wprowadziła Ustwa 2.0, związane z możliwością tworzenia i prowadzenia studiów wspólnie przez uczelnie polskie oraz zagraniczne.