Szanowni Państwo,

zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku i Kościerzynie.

Gdańsk 1.1
Ryszard Pawlowski

Prof. dr hab. n med. Ryszard Pawłowski (ur. 1954r.) Kierownik Pracowni Biologii i Genetyki Sądowej ZMS GUMed; Tytuł mgr biologii w 1977r po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1977r zatrudniony w AM w Gdańsku (doktorant), 1983 – stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku; 1993 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny; 2003 – tytuł naukowy profesora; W latach 1977 – 1979 słuchacz studium doktoranckiego w Zakładzie Biochemii Klinicznej AMG; od 1979 Akademia Medyczna w Gdańsku (obecny Gdański Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski, asystent, 1984 – 1999 adiunkt, 1999 – 2003 adiunkt z habilitacją, od 2003 prof. nadzwyczajny w Zakładzie Medycyny Sądowej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej; 2019 r stanowisko profesora zwyczajnego. Dodatkowe funkcje: 1998 – 2011 zatrudniony na etacie docenta, a później profesora w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie; ponad 230 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych głównie z zakresu klasycznej i molekularnej genetyki sądowej oraz aspektów molekularnych różnych chorób gł. nowotworowych.

Odznaczony Srebrny Krzyż Zasługi; Srebrny Medal Za Zasługi Dla Policji;

Dwukrotny stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Medycyny Sądowej w Muenster w Niemczech (1991 i 1996r).

Nagrodzony kilkunastoma nagrodami naukowymi rektora AMG i GUMed; nagrody Polskiego Tow. Nadciśnienia Tętniczego 1998r; Nagroda Ministra Zdrowia, 2006r;

Towarzystwa naukowe: Członek ISFG (Międzynarodowe Tow. Genetyki Sądowej) od 1991; Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (1979); sekretarz naukowy Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej, Wydziału Nauk Medycznych PAN (1999-2002), członek Komisji Biologii Molekularnej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN (2003-2006); Ekspert z ramienia Unii Europejskiej do oceny wdrażania nauki medycyny sądowej w Macedonii projekt EDUFORMAK, 2007-2010; Ekspert Ministerstwa Zdrowia do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie „Laboratoryjna Diagnostyka Sądowa” (2010);

Inne: 1992 – pierwsze zastosowanie techniki PCR w badaniach z zakresu genetyki sądowej; Utworzenie pracowni badań DNA na AMG (1992) i Instytucie Ekspertyz Sadowych w Krakowie (1999); 2011 – nominowany do tytułu “Człowiek Roku”; pierwsze w Europie Wschodniej zastosowanie metody profilowania DNA (“DNA manhunt”) do identyfikacji wielokrotnego gwałciciela i zabójcy ze Świnoujścia; wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce i wydanie pierwszej opinii sądowej z zastosowaniem profilowania mRNA w aspekcie genetyki sądowej. 


Inauguracja Kościerzyna
W.Makarewicz

dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz,
Specjalista chirurgii ogólnej,
Specjalista chirurgii onkologicznej

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Adiunkt w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Wykształcenie: Akademia Medyczna w Gdańsku 1990 – 1996

• Asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku; ul. Prof. Z. Kieturakisa 1; 1996 – 2000.
• Starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7; 2000 – 2004
• Adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 2004-2008
• Adiunkt w Klinice Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 2009-2010
• Starszy asystent Oddziału Chirurgii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, 2009 – nadal.
Specjalizacje:
• Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej – październik 1999
• Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej – listopad 2004
• Trzeci stopień specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej – listopad 2013


Stopnie naukowe:
• Doktor nauk medycznych na podstawie pracy „Jakość życia chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki po wideotorakoskopowej splanchnicektomii” – marzec 2002
• Doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie pracy „Miejsce chirurgii laparoskopowej w leczeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego” – styczeń 2015

Staże zagraniczne:
• Oddział Chirurgii Ogólnej, Norden Hospital, Niemcy – 1994 (2 tygodnie)
• Oddział Gastroenterologii, Guy’s Hospital, Londyn, Wielka Brytania – 1995 (4 tygodnie)
• Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Oenze Loewe Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, Holandia – 1996 (3 tygodnie)
• Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej Szpitala Akademickiego Uniwersytetu w Essen, Niemcy – 2003 (2 tygodnie)
• Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie, Holandia – 2003 (1 tydzień)
• Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej Szpitala Sachsenhausen , Frankfurt nad Menem, Niemcy – 2004 (1 tydzień)
• Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Oddziałem Chirurgii Otyłości Patologicznej Uniwersytetu we Freiburgu, Niemcy – 2008

Kursy podyplomowe zagraniczne:
• Drugi Kurs Profilaktyki Zakażeń Chirurgicznych– 1999, Halle, Niemcy
• Laparoskopia jelita grubego – 1999, Hamburg, Niemcy
• Międzynarodowy Kurs Wideoskopowej Chirurgii Endokrynologicznej – 1999, Institut de Recherche Contre les Cancers de L’appareil Digestif (IRCAD), Strasbourg, Francja
• Międzynarodowy Podyplomowy Kurs Laparoskopii Przewodu Żółciowego Wspólnego – 2000, Ancona, Włochy
• Podyplomowy Kurs Chirurgii Bariatrycznej – 2003, Glasgow, Wielka Brytania
• Międzynarodowy Podyplomowy Kurs Zaawansowanej Laparoskopowej Chirurgii Kolorektalnej – 2004, Institut de Recherche Contre les Cancers de L’appareil Digestif (IRCAD), Strasbourg, Francja
• Międzynarodowy Kurs Chirurgii Bariatrycznej – 2005, Bruksela, Belgia
• Zaawansowany Kurs SAGB I laparoskopowego Roux-en-Y Gastric-Bypass, Obesity Academy Foundation – 2005, Salzburg/Hallein, Austria
• Zaawansowany Kurs Laparoskopowej Chirurgii Kolorektalnej – 2005, Genewa, Szwajcaria
• Zaawansowany kurs – Gastric Banding, Szpital Maas en Kempen – 2006, Campus Maaseik, Belgia
• Techniki Małoinwazyjne w Chirurgii Jelita Grubego – 2011, Hamburg, Niemcy
• Kurs Laparoskopowego Usunięcia Odbytnicy wraz z Mesorectum – 2012, Bordeaux, Francja

Aktywności zawodowe dodatkowe:
• Lekarz w Sopockim Klubie Tenisowym, 1999-2009
• Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Tczewie, 2002-2007
• Lekarz wyjazdowy ekip “R” i “W” w Pogotowiu Ratunkowym w Sopocie, 1998-2007
• Konsultant Chirurgii Ogólnej w Przychodni “Luxmed” w Gdańsku, 2003-2007
• Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Pucku, 2002-nadal
• Konsultant Chirurgii Ogólnej w Centrum Zdrowia ”Swissmed” w Gdańsku, 2003-nadal
• Konsultant Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Gdańsku, 2008-nadal
• Lekarz Oddzialu Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Koscierzynie, 2009-nadal
• członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
• Sekretarz Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2011-2013, 2013-2015, 2015-2017
• Wiceprzewodniczący zespołu inicjatywno-doradczego ds służby zdrowia przy marszałku woj. pomorskiego, 2015 – nadal

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
• International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Diseases (IFSO)
• European Association of Endoscopic Surgery (EAES)
• Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP)
• Sekcja Wideochirurgii TChP
• Sekcja Bariatryczna TChP
• Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne


Za sekwencje artystyczną odpowiadać będą

NATALIA KRAJEWSKA -KITOWSKA / sopran liryczny
Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Laureatka I miejsca w kategorii śpiew operowy na Międzynarodowym Konkursie Iscart International Music Competition, Lugano, Szwajcaria, 2021. Zdobyła także I miejsce w Konkursie na Najciekawszą Osobowość X Międzynarodowego Operowego Forum Młodych w Bydgoszczy przy BFO.
Swoje umiejętności wokalne oraz sceniczne doskonaliła podczas mistrzowskich kursów wokalnych i interpretacyjnych prowadzonych przez wybitnych pedagogów i śpiewaków. Współzałożycielka zespołu muzyki klasycznej Les Femmes, w którym prowadzi swoją działalność zawodową. Z zespołem Les Femmes zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Da Capo International Music Competition / kategoria Ensembles, Rumunia 2021, oraz uzyskała dojście do finału na Międzynarodowym Konkursie Cadenza Contest, Włochy 2021 / kategoria Ensembles. Z Les Femmes zrealizowała około 500 wydarzeń artystycznych (koncertów i spektakli). Od roku współpracuje z gitarzystką Moniką Dżułą-Radkiewicz realizując kameralne koncerty muzyki klasycznej.

MONIKA DŻUŁA RADKIEWICZ / gitara
Ukończyła z wyróżnieniem klasę gitary w Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Jana Paterka i mgr Emilii Majewskiej. Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach gitarowych w kraju i za granicą. Doktorat obroniła w swojej macierzystej uczelni, w której obecnie jest wykładowcą prowadzącym klasę gitary i kameralistyki. Bierze udział w projektach solowych, kameralnych (m. in. z gitarzystką Dorotą Szyperską, flecistką Dorotą Pawlus, wokalistką Natalią Krajewską-Kitowską) i z orkiestrami, jej nagrania ukazały się m.in. na płytach „Koncert Gdański” i „Mea” z muzyką Krzysztofa Olczaka. W 2021 roku wydała swoją pierwszą płytę z kompozycjami solowymi i kameralnymi gdańskich kompozytorów – „Guitar Mosaic”. Z pasją organizuje warsztaty i koncerty zachęcając gitarzystów do twórczej aktywności.