Ceny w marcu wyższe od prognoz.
Jak podaje GUS, ceny w marcu okazały się wyższe o 1% niż w lutym i o aż o 3,2% niż przed rokiem. Największe wzrosty w ujęciu r/r odnotowano, m.in. w takich kategoriach jak: łączność (+7,4%), użytkowanie domu i mieszkania (+6%), transport (5,4%), czy kultura i rekreacja (4,9%).

Według prognoz Krajowej Izby Gospodarczej, inflacja w 2021 roku wyniesie średnio 3,2%.
Szczegóły: kig.pl
(informacje z newslettera Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza www.rigp.pl)